Semantička uloga: orijentir
Glosirana uloga:
landmark
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
uloga u okviru trajektor - orijentir
Uloga u FrameNetu:
landmark