Metafora: PROMJENA U SKALI JE KRETANJE PUTOM
Glosirano ime:
SCALAR CHANGE IS MOTION ALONG A PATH
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
Scalar change is motion along a path
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Čim su temperature prvi put prešle granicu od 30 Celzijevih stupnjeva porastao je interes kupaca za bazene.

Glosirani primjer:

As soon as temperatures first crossed over the border of 30 Celsius degrees, the interest of buyers in swimming pools increased.

Engleski prijevod primjera:

As soon as the temperature first rose over 30 degrees Celsius, customers got more interested in buying swimming pools.

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-