Hijerarhija metafora: Metafore strukture događaja
Glosirano ime:
Event Structure Metaphor
Podređena skupina unutar:
-
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-