Semantički okvir: Hrana
Glosirano ime:
Food
Opis:

Nutrijent - supstancija koju životinje unose u metabolizam sa svrhom dobivanja energije i izgradnje tkiva

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Food
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Food
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
hrana.n
hraniti.v
nutritivan.a
prehramben.a
prehrana.n