Semantička uloga: tip
Glosirana uloga:
type
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-