Semantička uloga: hrana
Glosirana uloga:
food
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Produced_food