Semantički okvir: Jedenje
Glosirano ime:
Eating
Opis:

Žvakanje i gutanje jela.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Ingestion
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Eating
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
jesti.v
jelo.n
jedenje.v
prejedanje.v
obrok.n
progutati.v
gutati.v