Semantička uloga: karakteristika
Glosirana uloga:
property
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
npr. okus, miris, nutritivna vrijednost itd.
Uloga u FrameNetu:
-