Semantički okvir: Vozilo
Glosirano ime:
Vehicle
Opis:

objekt koji ljudi upotrebljavaju radi prijevoza

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Vehicle
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Vehicle
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
Hrvatski; potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
vozilo.n
voziti.v
automobil.n
vlak.n
brod.n
zrakoplov.n
voziti_se.v
prevoziti.v