Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri entiteta
Glosirano ime:
Entity frames
Podređena skupina unutar:
-
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-