Semantička uloga: pogon
Glosirana uloga:
propulsion
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Means_of_propulsion