Metafora: NACIJA JE VOZILO
Glosirano ime:
NATION IS A VEHICLE
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
NATION IS A VEHICLE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Za njih je uzlet američkog gospodarstva već sam po sebi neosporan dokaz da najmoćnijom nacijom svijeta upravlja jedan veliki čovjek.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://www.autograf.hr/grandioznost-i-narcisoidnost-su-sestre/
Primjer anotacije:

upravlja nacijom

Napomena uz primjer:

-