Semantička uloga: entitet koji posjeduje
Glosirana uloga:
possessor
Tip uloge:
agens
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Possessor