Semantički okvir: Kretanje silom
Glosirano ime:
Forced motion
Opis:

Jedan entitet primjenjuje silu na drugi entitet uzrokujući kretanje drugoga entiteta

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Cause_motion
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Forced motion
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Složeno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
vući.v
uvući.v
izvući.c
gurnuti.v
gurati.v