Semantička uloga: kretanje
Glosirana uloga:
motion_x-schema
Tip uloge:
x-shema
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-