Semantička uloga: agens
Glosirana uloga:
Agent
Tip uloge:
Agent
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-