Semantički okvir: Vladanje
Glosirano ime:
Governing_action
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Leadership
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Governing action
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
vladanje.n
car.n
vladar.n
predsjednik.n
ministar.n