Semantička uloga: ishod upravljanja
Glosirana uloga:
governing_action_outcome
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-