Semantička uloga: entitet kojim se upravlja
Glosirana uloga:
governed
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-