Semantička uloga: upravljač
Glosirana uloga:
governing_actor
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Leader