Semantička uloga: upravljanje
Glosirana uloga:
governing_action_x-schema
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-