Hijerarhija metafora: Lokacijske metafore strukture događaja
Glosirano ime:
Location Event Structure Metaphor
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-