Semantička uloga: agonist - poticatelj djelovanja sile
Glosirana uloga:
-
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-