Metafora: EMOCIJA JE AGENS
Glosirano ime:
-
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
-
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Ne postoje primjeri!