Semantički okvir: Pripremanje hrane
Glosirano ime:
Preparing food
Opis:

obrada hrane za konzumiranje

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Cooking_creation
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

Trebalo bi obraditi Kuhanje i povezati s ovim okvirom tako da je Priprema hrane nadređeni okvir.

Odgovarajući engleski okvir:
Cooking_creation
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
Hrvatski; potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
pripremanje.n
pripremati.v
hrana.n