Semantička uloga: kuhar
Glosirana uloga:
cook
Tip uloge:
agens
Definicija uloge:
osoba koja priprema hranu
Uloga u FrameNetu:
Cook