Semantički okvir: Ljubav
Glosirano ime:
Love
Opis:

Snažan osjećaj naklonosti prema komu i odanosti prema komu ili čemu.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Love
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Love
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
ljubav.n
voljeti.v
ljubiti.v