Metafora: LJUBAVNI ODNOS JE FIZIČKA VEZA
Glosirano ime:
LOVE RELATIONSHIP IS A PHYSICAL BOND
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
LOVE RELATIONSHIP IS A PHYSICAL BOND
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

razmisli malo o dugome lancu skovanom od željeza ili zlata, spletenom od trnja ili cvijeća, što te nikad ne bi vezao da nije bilo prve karike onog značajnoga dana -

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Think a little about a long chain forged of iron or gold, woven of thorns or flowers, which would never have bound you if it weren't for the first link on that significant day -

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vezati koga

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Od toga da sam je zavolio, vezao se za nju dok smo još hodali, a njoj to nije trebalo.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

From the moment I fell in love with her, I became attached to her while we were still dating, but she didn't need that.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vezati se uz koga

Napomena uz primjer:

-