Metafora: NAČIN JE PUT
Glosirano ime:
MEANS ARE PATHS
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Put
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MEANS ARE PATHS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Upravo iz toga razloga, Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Beču nastoji svake godine realizirati studijske grupe za agente, jer je to najbolji put k boljem upoznavanju naših turističkih destinacija i njihove cjelokupne ponude.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

For this very reason, the Croatian National Tourist Board office in Vienna strives to organize study groups for agents every year, as it is the best way to better acquaint them with our tourist destinations and their overall offerings.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

najbolji put

Napomena uz primjer:

-