Semantički okvir: Manipuliranje objektima
Glosirano ime:
Object manipulation
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Object manipulation
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
manipulirati.v
objekt.n