Metafora: SJEĆANJE JE DOHVAĆANJE OBJEKTA IZ SPREMNIKA
Glosirano ime:
REMEMBERING IS OBJECT RETRIEVAL
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
REMEMBERING IS OBJECT RETRIEVAL
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Počela nam je pričati kako je došla do svojih priča, kako je sjećanja uspjela spretno izvući iz glave i netaknuta pohraniti na papir

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
www.os-donlovrekatica-solin.skole.hr
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-