Metafora: RAZUMIJEVANJE JE DOHVAĆANJE
Glosirano ime:
UNDERSTANDING IS GRASPING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Manipuliranje objektima
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
UNDERSTANDING IS GRASPING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ne mogu dokučiti što želiš reći.

Glosirani primjer:

I can not grasp what you are trying to say.

Engleski prijevod primjera:

I can not grasp what you are trying to say.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Kod glagola 'dokučiti' dogodila se semantička promjena motivirana upravo navedenom konceptualnom metaforom. Danas u standardnom hrvatskom jeziku glagol dokučiti ima samo metaforičko značenje 'shvatiti', dok je u dijalektima njegovo nemetaforičko značenje 'dohvatiti' još uvijek 'živo'.

Primjer teksta:

No što ne može dohvatiti um, doseže još oko.

Glosirani primjer:

But what mind can not grasp, reaches the eye.

Engleski prijevod primjera:

But what mind can not grasp, reaches the eye.

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija