Metafora: MIŠLJENJE JE MANIPULIRANJE OBJEKTIMA
Glosirano ime:
THINKING IS OBJECT MANIPULATION
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Manipuliranje objektima
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
THINKING IS OBJECT MANIPULATION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Već neko vrijeme Android je najdominantnija mobilna platforma među korisnicima, no ako stvar pogledamo s druge strane, developeri mobilnih aplikacija i dodataka za pametne telefone radije odabiru razvoj za iOS.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

For some time now, Android has been the most dominant mobile platform among users, but if we look at this thing from another perspective, mobile app and accessory developers prefer to develop for iOS.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

stvar pogledati s druge strane

Napomena uz primjer:

-