Semantički okvir: Obrazovanje
Glosirano ime:
Education
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Education
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
obrazovanje.n
obrazovati.v
obrazovan.a
erudit.n
obrazovni.a