Metafora: OBRAZOVANJE JE OBJEKT
Glosirano ime:
EDUCATION IS AN OBJECT
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Rukovanje objektima
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
EDUCATION IS AN OBJECT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Kao dječak poslan je na europski kontinent da proširi svoje obrazovanje

Glosirani primjer:

As_a boy sent was_he on the_European continent to broaden his education

Engleski prijevod primjera:

As a boy he was sent to Europe to broaden his education

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-