Semantička uloga: obrazovanje_učenik
Glosirana uloga:
education_learner
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-