Semantička uloga: obrazovanje_sadržaj
Glosirana uloga:
education_content
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-