Semantički okvir: Procjena
Glosirano ime:
Evaluation
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Assessing
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Evaluation
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Složeno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
procjena.n
procjenjivati.v
procijeniti.v
evaluator.n
evaluirati.v
procjenitelj.n
evaluacija.n