Semantička uloga: standard
Glosirana uloga:
Standard
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
Standard u usporedbi s kojim se procjenjuje
Uloga u FrameNetu:
-