Semantička uloga: procjenitelj
Glosirana uloga:
Evaluator
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-