Semantička uloga: ono što se procjenjuje
Glosirana uloga:
evaluee
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
Entitet koji se procjenjuje
Uloga u FrameNetu:
Evaluee