Semantička uloga: osnova procjene
Glosirana uloga:
Basis of evaluation
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
Parametri prema kojima se procjenjuje
Uloga u FrameNetu:
-