Semantička uloga: procjena
Glosirana uloga:
Evaluation
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
Odnos između parametara koji se procjenjuje i standarda u odnosu na koji se procjenjuje
Uloga u FrameNetu:
-