Semantički okvir: Bogatstvo
Glosirano ime:
Wealth
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Wealth
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
unutar okvira
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
skalarna suprotnost u odnosu na
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
bogatstvo.n
bogat.a
bogatiti.v
obogatiti.v