Metafora: BOGATSTVO JE LINEARNA PROSTORNA SKALA
Glosirano ime:
WEALTH IS LINEAR SPATIAL SCALE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
Wealth is linear spatial scale
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Naime, njegov se imetak penje na nevjerojatnih 35 milijardi američkih dolara.

Glosirani primjer:

Namely, his wealth is climbing to unbelievable 35 billion American dollars.

Engleski prijevod primjera:

His wealth is rising to an incredible 35 billion dollars.

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-