Metafora: BITI BOGAT JE BITI NA VISOKOJ LOKACIJI
Glosirano ime:
BEING WEALTHY IS BEING AT A HIGH LOCATION
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
BEING WEALTHY IS BEING AT A HIGH LOCATION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Barry je sada postigao vrhunac bogatstva.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hr.glosbe.com
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

vrhunac bogatstva