Metafora: BOGATSTVO JE SLOBODA
Glosirano ime:
BEING WEALTHY IS BEING FREE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
BEING WEALTHY IS BEING FREE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Na ovoj stranici objavljen je sadržaj koji upućuje na to kako ostvariti financijsku slobodu i neovisnost u kontekstu ostvarivanja materijalnog blagostanja koje s duhovnim tvori opće blagostanje.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
http://www.zivotna-skola.hr/clanci/financijska-sloboda.html
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-