Semantički okvir: Gutanje
Glosirano ime:
Swallowing
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Swallowing
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir; Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
unutar okvira
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
gutanje.n
gutati.v
progutati.v