Metafora: PRIHVAĆANJE IDEJE JE GUTANJE
Glosirano ime:
ACCEPTING IDEAS IS SWALLOWING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Jedenje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ACCEPTING IDEA IS SWALLOWING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Naravno, teško je progutati ideju (dok se ne uroni dublje u povijest) da za shvaćanje problematike vezane uz Mjesec ikakav značaj mogu imati kilometri, ali brojevi svejedno rade u kojem god smjeru da se krene.

Glosirani primjer:

Of course, difficult is to swallow the idea (until it not dives deeper into history) that for the understanding of issues beside the Moon of any significance can kilometers, but the numbers nevertheless work in whichever direction that to go.

Engleski prijevod primjera:

Of course, it is difficult to swallow the idea (until we dive deeper into history) that kilometers can be of any importance when trying to understand Moon related topics, but numbers always work no matter which direction we go.

Izvor primjera:
http://2012-transformacijasvijesti.com/manipulacije/kresimir-misak-tko-je-izgradio-mjesec
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-