Semantički okvir: Novac
Glosirano ime:
Money
Opis:

Sredstvo za plaćanje, kovanice i novčanice kojima se što plaća.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Money
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Money
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
novac.n
platiti.v
plaćati.v